Blog STEM Bouw


 

Op 18 en 19 oktober organiseren 9 grote Belgische en Vlaamse bouwbedrijven een innovatiebeurs in Technopolis te Mechelen. Die is enerzijds bestemd voor leerlingen van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en anderzijds voor de laatstejaarsscholieren van het lager onderwijs en hun ouders. Het is opvallend dat deze bedrijven om...

Vanaf september 2019 spreekt men niet langer over HBO5-opleidingen maar over graduaatsopleidingen. Graduaatsopleidingen behoren tot het hoger onderwijs en zijn minder theoretisch dan professionele bacheloropleidingen. Qua niveau zitten graduaatsopleidingen tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en een bacheloropleiding (niveau 6) in....

Wie dacht dat je in de bouw vooral graag met je handen moet werken, mag zijn beeld bijstellen. De bouwsector is net zo goed op zoek naar hoger- en middenopgeleiden. "Door de krapte op de arbeidsmarkt zoeken we steeds vaker vooral breed inzetbare profielen."

Op 25 september 2018 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw een aantal jonge aannemers gehuldigd. Op de huldiging spraken zij met passie en enthousiasme over hun bedrijf. Zij ontdekten nieuwe markten, experimenteerden met nieuwe technieken, werkten op een vernieuwende manier aan bedrijfscultuur en bedrijfsstrategie en konden op enkele jaren tijd...

Op 12 november organiseerde Voka samen met een aantal sectorfederaties waaronder de Vlaamse Confederatie Bouw een ontbijtoverleg over de integratie binnen het onderwijs van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Topvertegenwoordigers van het Vlaamse bedrijfsleven dachten samen met onderwijskoepels en -netten en onderwijsexperts uit...