93% bereid arbeiders en bedienden deeltijds op te leiden

12-10-2017

Bij de voorstelling van het visierapport van de VCB over mens en technologie hebben maar liefst 93% van de deelnemers geantwoord dat zij of hun organisaties bereid waren mee te werken aan een systeem van deeltijds leren en werken met minstens 50% van de opleidingstijd op de werkvloer. 15% stond open voor zo'n systeem voor arbeidersfuncties, 14% voor bediendenfuncties en 64% voor arbeiders- en bediendenfuncties. Deze antwoorden bevestigen de interesse vanuit de bouwsector voor systemen van deeltijds leren en werken.

We hebben maar één keer kans om het systeem duaal leren te doen slagen en dat is nu. We moeten er samen onze schouders onder zetten. Aldus Vlaams Minister Muyters tijdens de voorstelling visierapport op 3 oktober jl.

Op de vraag naar welke profielen de bouw nu vooral op zoek is, kwam er eveneens een zeer duidelijk antwoord. Ongeveer de helft van de aanwezigen gaf aan dat de sector nu vooral behoefte heeft aan leidinggevenden op de bouwplaats terwijl er volgens nog maar 16,5% vooral nood is aan manuele arbeidskrachten. In haar knelpuntberoepenrapport van 2016 noteerde de VDAB eveneens het grootste aantal knelpuntvacatures (ongeveer 1.100) voor de functie van werfleider.

Voor deze functie is in de meeste bouwbedrijven minstens een opleiding op het niveau van bachelor of master vereist. Ook op de vraag over welke niet technische skill beginnende bachelors en masters in de bouw prioritair moeten beschikken, was het antwoord eensluidend: bijna de helft van de deelnemers (49%) koos voor communicatieve vaardigheden, 35% voor leiderschap en 10% voor bedrijfskundig en economisch inzicht. Slechts 6% vonden kennis van andere talen en commerciële vaardigheden belangrijk.

Op de vraag in welke mate machines en robots binnen tien jaar manueel werk zullen overnemen, antwoordde 47% van de deelnemers dat binnen die periode 10% tot 30% van het manueel werk zal worden overgenomen. Daarnaast antwoordde 42% van de deelnemers dat binnen tien jaar meer dan 30% van het manueel werk door machines en robots zal worden overgenomen. Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB, beklemtoonde in dit verband dat de polyvalente bouwvakker ondanks de toenemende automatisering op de bouwplaatsen nog een belangrijke rol zal blijven vervullen.

Wanneer tot slot van de voorstelling aan de deelnemers werd gevraagd tussen 1 en 9 het STEM-gehalte van de bouw in te schalen, gaf 61% een score tussen 5 en 7: 28% een score van 6, 18% een score van 7 en 15% een score van 5. Zelfs met een publiek dat grotendeels bestond uit professionelen uit de bouw, gaf amper 3% een score van 9. Wat Jef Lembrechts, voorzitter van de VCB, deed verzuchten dat nog heel wat promotie-inspanningen zullen vereist zijn om de bevolking ervan te overtuigen dat de bouw aan de top staat wat betreft de integratie van de nieuwste bevindingen op het vlak van Science, Technology, Engineering en Mathematics, afgekort als STEM.

De meeste vragen werden beantwoord door circa 150 personen.

Blijf op de hoogte van blogberichten op www.stembouw.be