Bouw slaat alarm over fors dalend aantal leerlingen en beperkt aantal studenten

09-05-2019

Daling staat in schril contrast met sterk gestegen opleidingseisen

De VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) heeft recentelijk inzage gekregen in de statistieken van het aantal leerlingen en studenten in het secundair, hoger en universitair bouwonderwijs. De cijfers zijn alarmerend. Op alle niveaus en in alle opleidingsdomeinen van het secundair onderwijs blijven de aantallen afnemen. Het aantal professionele bachelors stagneert. Het aantal afgestudeerde industriële ingenieurs blijft dalen en het aantal gediplomeerde burgerlijk ingenieurs blijft te laag. Intussen stijgt het opleidingsniveau dat de bouwbedrijven in hun vacatures vragen. Aanbod en vraag dreigen steeds meer uit elkaar te liggen.

Zopas kon de VCB de cijfers van het aantal studenten in het hoger en universitair bouwonderwijs inzien. Het aantal diploma's in de professionele bacheloropleiding voor de bouw stabiliseert zich nu rond de 300. Dit aantal is de laatste tien jaar meer dan verdubbeld maar de vijf scholen die deze opleiding nu organiseren, draaien intussen op kruissnelheid. Omwille van het licht dalend aantal inschrijvingen in deze opleidingen tijdens de laatste twee jaar zal het aantal gediplomeerden de komende jaren zeker niet stijgen.

De daling van het aantal afgestudeerde industriële ingenieurs bouwkunde van de laatste jaren zet zich door. In het schooljaar 2017-2018 waren ze met 270, ongeveer 20% minder dan in het schooljaar 2014-2015. Bovendien bleef het aantal inschrijvingen hiervoor ook in 2018-2019 relatief gering in vergelijking met de periode 2012-2015.

Het aantal afgestudeerde burgerlijk ingenieurs steeg licht in 2017-2018 maar bleef met 133 toch nog altijd zeer laag in verhouding met de behoeften. Daarenboven bleven de inschrijvingen in 2017-2018 en in 2018-2019 op een laag peil. Ook dit feit doet weinig beterschap verhopen.

Op de Open Wervendag van 19 mei zijn de meest vooruitstrevende realisaties van de bouw voor iedereen toegankelijk. Via https://openwervendag.be/jobs kan u tegelijk kennis maken met de talrijke vacante jobs in de betrokken bouwbedrijven.