Bouwberoepen steeds meer voor hoger geschoolden 

25-02-2019

4.372 vacatures voor hooggeschoolden in Vlaamse bouw

In 26% van de vacatures voor bouwberoepen wordt gevraagd naar hoger geschoolden en in 32% van die vacatures naar middengeschoolden. Dat blijkt uit een analyse door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) van de 20 momenteel meest gevraagde bouwberoepen. Het gaat daarbij concreet om de bouwberoepen met het grootst aantal vacatures tussen januari 2018 en januari 2019. Voor de hooggeschoolden ging het om 4.372 vacatures en voor de middengeschoolden om 5.316 vacatures. Bovendien blijken bijna al de 20 meest gevraagde bouwberoepen aanzienlijk bij de te dragen tot de oplossing van een van de grootste uitdagingen van onze maatschappij: de klimaatverandering. De VCB heeft deze analyse uitgevoerd naar aanleiding van de jobday die op 26 februari op Batibouw plaatsheeft.

Bij de meerderheid van de meest gevraagde bouwberoepen (11 van de 20) vragen de bedrijven uitdrukkelijk (voor meer dan helft van de vacatures) naar hoog- of naar middengeschoolden. De bouw is niet langer een sector waar de werkgevers zich tevreden stellen met laaggeschoolden of het hebben van een voorafgaandelijke scholing niet belangrijk vinden.

Voor 5 bouwberoepen is de vraag naar hooggeschoolde profielen nadrukkelijk aanwezig (voor 75% en meer van de vacatures): voor de beroepen van werfleider, technicus van een studiebureau, calculator bouw, conducteur bouw en bouwkundig tekenaar. Bovendien ligt juist voor deze beroepen het aantal vacatures stukken hoger dan het aantal beschikbare werkzoekenden. Universitair en hoger bouwonderwijs biedt onvoldoende instroom van nieuwe kandidaten. Per jaar studeren amper 120 jongeren af als burgerlijk ingenieur bouwkunde.

Voor 12 van de 20 meest gevraagde bouwberoepen ligt het aantal vacatures hoger (en soms vele malen hoger) dan het aantal beschikbare werkzoekenden. De VDAB beschouwt slechts 3 van de 20 meest gevraagde bouwberoepen niet als een knelpunt. Bij 10 beroepen gaat het wel om een knelpunt. Bij 7 beroepen gaat het volgens de VDAB zelfs om een zwaar knelpunt. Dat blijkt uit de recentste knelpuntberoepenlijst.

Klimaatgerichte beroepen

Bijna al de 20 bouwberoepen met het grootste aantal vacatures hebben in zeer belangrijke mate te maken met het klimaat. De monteur centrale verwarming, de technicus koeling en klimatisatie en de sanitair installateur zijn zelfs op zeer directe wijze bij klimaatregeling betrokken. Bij andere beroepen is de relatie minder direct maar toch duidelijk aanwezig. Zo moeten metselaars nu meer dan ooit oog hebben voor de isolatie in de bouwschil. Bij diverse schrijnwerkberoepen moet er aandacht zijn voor de luchtdichtheid van raam- en deuropeningen. Dakdekkers moeten rekening houden met de isolatie van de daken. Meer dan voorheen moet de onderhoudsvakman instaan voor het onderhoud van de installaties en van de bouwschil.

Technici van studiebureaus, werfleiders, conducteurs en tekenaars zijn cruciaal voor de realisatie van energiezuinige gebouwen omwille van hun rol bij de voorbereiding en bij de uitvoering van projecten Zij moeten de projecten zo detailleren en tegelijk zo op de uitvoering toezien dat het opgelegde E- en S-peil en de steeds vaker gecontroleerde luchtdichtheid effectief worden bereikt.

Toenemende digitalisering

Typerend voor de verregaande digitalisering in de bouw is dat het beroep van installateur van communicatienetwerken nu op nummer 2 van de top 20 van meest gevraagde bouwberoepen is terechtgekomen. Het gaat om een beroep waarvoor vier jaren geleden nauwelijks enige vraag bestond en nu ook amper werkzoekenden beschikbaar zijn.

Maar ook hier krijgen tal van andere bouwberoepen indirect met digitale technieken te maken zoals BIM (Building Information Modelling), GPS-sturing, ERP (Enterprise Resource Planning), 3D-scanning en 3D-rendering, Virtual en Augmented Reality, Internet of Things en intelligente transportsystemen.

De sterke vraag naar medewerkers in de bouw en de bouwverwante bedrijven die zich bezig houden met klimaatbeheersing en digitalisering sluit trouwens nauw aan bij twee belangrijke thema's van de Batibouw-beurs dit jaar: een gezond binnenklimaat en slimme gebouwen.

Bron: VDAB, Beroepen in cijfers