Nieuw instroomkanaal voor jongeren in de bouw dankzij graduaatsopleidingen

06-05-2019

Vanaf september 2019 spreekt men niet langer over HBO5-opleidingen maar over graduaatsopleidingen. Graduaatsopleidingen behoren tot het hoger onderwijs en zijn minder theoretisch dan professionele bacheloropleidingen. Qua niveau zitten graduaatsopleidingen tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en een bacheloropleiding (niveau 6) in. Graduaatsopleidingen bereiden voor op een welbepaald beroep en richten zich op de arbeidsmarkt. Een aantal hogescholen starten volgend schooljaar al met een graduaatsopleiding voor een bouwberoep.

Graduaatsopleidingen richten zich onder meer tot jongeren die hun secundair onderwijs hebben afgerond, maar ook tot werkzoekenden die opnieuw willen studeren en daardoor hun jobkansen willen vergroten en tot mensen met werkervaring die zichzelf willen herori├źnteren naar een andere beroepssector.

Cruciaal aandeel werkplekleren

Graduaatsopleidingen zijn meestal modulair en omvatten veel stage. De student leert letterlijk al doende en de theorie staat altijd in functie van de praktijk. Minimum een derde van de opleidingstijd gaat naar werkplekleren. Werkplekleren is een fundamenteel onderdeel van de graduaatsopleiding. Samenwerking met de bouwbedrijven is dus cruciaal voor het succes van dit nieuwe opleidingskanaal.

Een voltijds traject zal gemiddeld anderhalf tot twee jaar duren. Bij het succesvol afronden van de opleiding, behaalt de jongere een diploma van Gegradueerde, een erkend en volwaardig hoger onderwijs diploma. Er bestaat daarvoor zelfs een internationale term: associate degree.

Doorgroeiperspectieven

Na een graduaatsopleiding kan de jongere gaan werken of verder studeren aan een bacheloropleiding. De graduaatsopleidingen beantwoorden aan de grote vraag van de werkgevers naar werknemers met een degelijke praktijkkennis die een korte arbeidsmarktgerichte opleiding hoger onderwijs hebben gevolgd.

Tegelijk kan de opleiding voor veel jongeren de brug naar een professioneel bachelordiploma vormen. In de bacheloropleidingen komen nu vaak jongeren uit ASO terecht. Voor afgestudeerden uit TSO en BSO bestaat blijkbaar nog een belangrijke drempel naar een opleiding tot professionele bachelor. Na de graduaatsopleiding een diploma voor professionele bachelor behalen kan doorgaans via een verkort traject met vrijstellingen.

Gepland aanbod

Odisee te Aalst en Artesis Plantijn te Antwerpen starten al vanaf september 2019 met een graduaat werforganisatie. De opleiding leidt op tot werfopvolger of assistent-werfleider. Zowel in Aalst als in Antwerpen zijn er twee opties: enerzijds voor wegenbouw en infrastructuur en anderzijds voor de woningbouw en de sector gebouwen. In het eerste semester ligt de klemtoon nog vooral op het verkennen van werven. Vanaf het tweede semester is het de bedoeling dat de jongeren op de werf meedraaien. Naast het werkplekleren krijgen de studenten lesmodules op het vlak van veiligheid, kwaliteit, planning, aansturen en plantekeningen.

Bij PXL te Diepenbeek start vanaf september 2019 een graduaat in bouwkundig tekenen. Tegelijk starten bij PXL binnen de cluster elektromechanica drie graduaatsopleidingen rond hernieuwbare energie-, HVAC- en elektromechanische systemen. Het graduaat in de werforganisatie gaat bij PXL vanaf september 2020 van start. Ook bij Vives in West-Vlaanderen start vanaf september 2019 een graduaat hernieuwbare energiesystemen. Bij Vives en bij Thomas More te Geel moet eerst nog een macrodoelmatigheidsonderzoek plaatsvinden vooraleer zij met een graduaat werforganisatie kunnen starten.

schema van deze graduaatsopleiding in Odissee te Aalst
schema van deze graduaatsopleiding in Odissee te Aalst