Slimme talenten voor slimme projecten

24-06-2019

Op 18 en 19 oktober organiseren 9 grote Belgische en Vlaamse bouwbedrijven een innovatiebeurs in Technopolis te Mechelen. Die is enerzijds bestemd voor leerlingen van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en anderzijds voor de laatstejaarsscholieren van het lager onderwijs en hun ouders. Het is opvallend dat deze bedrijven om jongeren tot de bouw aan te trekken ervoor geopteerd hebben om te werken met doe-activiteiten op basis van digitale technieken, zoals 3D-scanning, Virtual en Augmented Reality en BIM. De jongeren zullen er kunnen werken met een drone, een simulator en een robot.

Op deze beurs willen bouwbedrijven dus uitdrukkelijk uitpakken met innovaties die ver staan van het traditionele beeld van de sector. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wil hier eveneens op inspelen in haar visierapport van 2019 met als titel Smart talent voor slimme gebouwen, infrastructuur, wijken en steden en daarbij vooral de rol van de bouw als technologie-integrator beklemtonen. De meeste van deze technieken hebben in de industrie al een langere ontwikkelingsweg afgelegd. Maar juist door hun integratie in de bouw maken zij toepassingen mogelijk die ten volle (ver)bouwers en burgers ten goede zullen komen.

Bij de oprichting van gebouwen en infrastructuren zullen steeds meer data beschikbaar komen en ook daarna bij de exploitatie van die constructies. Maar al die data zullen, onder meer dankzij artificiële intelligentie, ook almaar doelgerichter worden ingezet: om het bouwproces efficiënter te laten verlopen en nadien gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw het comfort van gebruikers en bewoners optimaal te garanderen. Het sleutelwoord wordt 'as a service': gebouwen en infrastructuren die steeds betere diensten verlenen en een sector die tegelijk steeds meer als dienstenverlener optreedt.

Met als belangrijke randvoorwaarde dat de sector die rol alleen maar kan vervullen, als zij hiervoor de nodige talenten kan aantrekken, niet alleen vanuit het secundair maar niet in het minst vanuit het hoger en universitair onderwijs. Het voorstelling van het visierapport van de VCB vindt op 8 oktober plaats. Als uw bedrijf op dit vlak een bijzondere bijdrage levert die in het visierapport van de VCB zou kunnen worden opgenomen, mail het tegen 8 augustus naar gerrit.degoignies@vcb.be.

Meer weten over de voorstelling visierapport ? klik hier