Werken in de bouw? Zorg dat je breed inzetbaar bent

12-04-2019

Wie dacht dat je in de bouw vooral graag met je handen moet werken, mag zijn beeld bijstellen. De bouwsector is net zo goed op zoek naar hoger- en middenopgeleiden. "Door de krapte op de arbeidsmarkt zoeken we steeds vaker vooral breed inzetbare profielen."

De bouwsector is in verandering. De rol van klimaatvriendelijke maatregelen neemt toe, de digitalisering laat zich voelen en bouwbedrijven zijn steeds meer op zoek naar hogeropgeleid personeel. 26% van de vacatures voor bouwberoepen vraagt hogergeschoolden, 32% vraagt om middengeschoolden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) op basis van cijfers van de VDAB. "Volgens de laatste cijfers zijn nog maar 42% van de vacatures in de Vlaamse bouw voor laaggeschoolden bestemd. Voor hooggeschoolden zijn er maar liefst 4.372 vacatures," zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Hogergeschoolden die dringend nodig zijn in de bouw zijn bijvoorbeeld projectleiders, calculatoren en werfleiders, zegt Dillen. En de krapte op de arbeidsmarkt is groot. "We krijgen er elk jaar 120 afgestudeerde burgerlijk ingenieurs bouwkunde bij, en 300 industrieel ingenieurs bouwkunde. Dat is te weinig, en die gaan ook niet allemaal naar de bouw natuurlijk."

  • Krappe arbeidsmarkt vraagt aanpassingen
  • Isolatie en zonnepanelen