VCB-Visierapport

Mens & Technologie
 

In het VCB-visierapport 2017 ligt de focus op Mens & technologie. Bouwen kan niet zonder dieper inzicht in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Maar juist nu komen in deze domeinen nieuwe toepassingen tot stand die het bouwbedrijf grondig veranderen. Dit visierapport heeft tot doel meer inzicht te geven in de nieuwe competenties waarover de diverse partijen in de bouw moeten kunnen beschikken, over de nieuwe technieken die hun ter beschikking staan om deze competenties in te vullen en vervolgens in het effect van deze nieuwe competenties en technieken op bedrijfsorganisatie, hr-beleid en opleidingsbehoeften.

Klik hier om een exemplaar te bestellen